This is an example of a HTML caption with a link.

VITALITY

Ngày đăng : 11/07/2018
Mã sản phẩm :
Giá sản phẩm : 0 VNĐ
Số lượng mua : sản phẩm

Thêm vào giỏ hàng
Mô tả
VITALITY
Khi nào nên xét nghiệm độ sống  còn?
Xét nghiệm độ nhớt là xét nghiệm cơ bản nên được tiến hành cùng các xét nghiệm như đo độ nhớt, thể tích, độ di động….
Eosin - Nigrosin Solution : 2.5 mL 
 
sft kit vitality
Kết quả
• Normal : > 58% 
• Equivocal : > 55% & < 63%
• Abnormal : < 55% 
Chứng nhận chất lượng
• ISO 13485 : 2003 Certified 
• CE – IVD Certified 
• GMDN Registered 
• US FDA Registered
 

Đối tác dưới