This is an example of a HTML caption with a link.

Semen pH

Ngày đăng : 11/07/2018
Mã sản phẩm :
Giá sản phẩm : 0 VNĐ
Số lượng mua : sản phẩm

Thêm vào giỏ hàng
Mô tả
Xét nghiệm PH tinh dịch bất thường cao hay thấp có thể giết chết tinh trùng hoặc ảnh hưởng đến khả năng tinh trùng di chuyển hoặc thâm nhập vào trứng.
• pH Strips : 50 Strips
 
Slide Warmer
Khi nào nên xét nghiệm pH?
 
Xét nghiệm độ nhớt là xét nghiệm cơ bản nên được tiến hành cùng các xét nghiệm như đo độ nhớt, thể tích, độ di động… 
Giá trị bình thường: pH = 7,4-7,8

 

Đối tác dưới