This is an example of a HTML caption with a link.

Trữ đông tinh trùng

Ngày đăng : 02/06/2018
Mã sản phẩm : 90128
Giá sản phẩm : 0 VNĐ
Số lượng mua : sản phẩm

Thêm vào giỏ hàng
Mô tả

Thông tin sản phẩm:

Trữ đông tinh trùng

Chứa 20% đệm TEST-yolk, 12% glycerol, 10µg/mL gentamicin sulfate

Các thử nghiệm kiểm soát chất lượng:

  • Đánh giá nội độc tố bằng Limulus Amebocyte Lysate
  • Đánh giá vô trùng theo USP, CFR and Ph. Eur. Sterility Test

Sperm Cryosurvival assay

Quy cách đóng gói: 20x5ml

Nhiệt độ bảo quản: -100C

Đối tác dưới