This is an example of a HTML caption with a link.

Sperm Maintenance Medium

Ngày đăng : 07/07/2017
Mã sản phẩm : 99176
Giá sản phẩm : 0 VNĐ
Số lượng mua : sản phẩm

Thêm vào giỏ hàng
Mô tả

Sperm Maintenance Medium

Code: 99176

Thông tin sản phẩm: 

Trữ đông tinh trùng với tỷ lệ pha loãng thấp: 3ml tinh dịch/1ml môi trường

Chứa HSA và đệm HEPES

28% v/v glycerol,  Sucros,  Pluronic F-68

Các thử nghiệm kiểm soát chất lượng:

Sperm Cryosurvival assay

  • Đánh giá nội độc tố bằng Limulus Amebocyte Lysate
  • Đánh giá vô trùng theo USP, CFR and Ph. Eur. Sterility Test

Đối tác dưới