This is an example of a HTML caption with a link.

Refrigeration Medium - TYB with Gentamicin

Ngày đăng : 06/02/2018
Mã sản phẩm : 90129
Giá sản phẩm : 0 VNĐ
Số lượng mua : sản phẩm

Thêm vào giỏ hàng
Mô tả

Refrigeration Medium - TYB with Gentamicin

Code: 90129

Thông tin sản phẩm 

Trữ lạnh tinh trùng (2-50C) trong 4 ngày.

Chứa 20% egg yolk; 10µg/mL Gentamicin Sulfate

Các thử nghiệm kiểm soát chất lượng:

  • Đánh giá nội độc tố bằng Limulus Amebocyte Lysate
  • Đánh giá vô trùng theo USP, CFR and Ph. Eur. Sterility Test

Đánh giá sự phục hồi vận động tinh trùng

 

Đối tác dưới