This is an example of a HTML caption with a link.

Oil for Embryo Culture

Ngày đăng : 15/07/2016
Mã sản phẩm : 9305
Giá sản phẩm : 0 VNĐ
Số lượng mua : sản phẩm

Thêm vào giỏ hàng
Mô tả

Oil for Embryo Culture

Code: 9305

Thông tin sản phẩm:

Dầu khoáng nhẹ, vô trùng

Các thử nghiệm kiểm soát chất lượng:

Đánh giá nội độc tố bằng Limulus Amebocyte

  • Lysate
  • Đánh giá vô trùng theo USPSterility Test
  • Đánh giá tương thích sinh học bằng thử nghiệm trên phôi chuột 1 tế bào MEA test

Đánh giá sức sống tinh trùng

Đóng gói: 100 mL, 500 mL

Nhiệt độ bảo quản: 15-30°C

 

Đối tác dưới