This is an example of a HTML caption with a link.

Multipurpose Handling Medium® (MHM®)

Ngày đăng : 17/06/2016
Mã sản phẩm : 90163
Giá sản phẩm : 0 VNĐ
Số lượng mua : sản phẩm

Thêm vào giỏ hàng
Mô tả

Multipurpose Handling Medium® (MHM®)

Code: 90163

Thông tin sản phẩm 

Môi trường thao tác với giao tử và phôi ngoài tủ CO2, Có hệ đệm HEPES, MOPS, bicarbonate

Bổ sung Getamicin 10 µg/ml

Các thử nghiệm kiểm soát chất lượng:

·         Đánh giá nội độc tố bằng Limulus Amebocyte Lysate

·         Đánh giá vô trùng theo USP. Sterility Test

·         Đánh giá tương thích sinh học bằng thử nghiệm trên phôi chuột 1 tế bào MEA test (>80% phát triển đến phôi nang)

Đánh giá sức sống tinh trùng người (>70% di động ở 24 giờ)

Đóng gói: 100ml - 500ml

Nhiệt độ bảo quản: 2-8°C

Đối tác dưới