This is an example of a HTML caption with a link.

Modified Sperm Washing Medium

Ngày đăng : 16/06/2016
Mã sản phẩm : 9984
Giá sản phẩm : 0 VNĐ
Số lượng mua : sản phẩm

Thêm vào giỏ hàng
Mô tả

Modified Sperm Washing Medium

Code: 9984

Thông tin sản phẩm

Môi trường rửa tinh trùng, Có đệm 21 mM HEPES, 4 mM Sodium Bicarbonate, chứa 5mg/ml BSA

Các thử nghiệm kiểm soát chất lượng:

·         Đánh giá nội độc tố bằng Limulus Amebocyte Lysate

·         Đánh giá vô trùng theo USP, CFR and Ph. Eur. Sterility Test

·         Đánh giá tương thích sinh học bằng thử nghiệm trên phôi chuột 1 tế bào MEA test

Đánh giá pH, áp suất thẩm thấu

Đóng gói: 100 mL, 12 x 12 mL/hộp

Nhiệt độ bảo quản: 2-80C

 

Đối tác dưới