This is an example of a HTML caption with a link.

Kim ICSI

Ngày đăng : 02/06/2018
Mã sản phẩm : WIC-55V-35
Giá sản phẩm : 0 VNĐ
Số lượng mua : sản phẩm

Thêm vào giỏ hàng
Mô tả

Kim ICSI WIC-55V-35

Code: WIC-55V-35

Thông tin sản phẩm: 

- Đường kính trong (µm): 5µm

- Đường kính ngoài (µm): 7µm

- Góc(độ): 35µm

- Chiều dài mũi (mm): 0,55mm

- Loại mũi: Nhọn

- Hãng sản xuất: Wallace®

Mã sản phẩm Đường kính trong  [Μm] Góc(Độ) Chiều dài mũi Loại mũi Hình ảnh Đường kính ngoài[Μm]
WIC-45H-30 4.5 30° 0.75mm Spiked Tip 6
WIC-45V-30 4.5 30° 0.55mm Spiked Tip 6
WIC-45V-30L 4.5 30° 1.0mm Spiked Tip 6
WIC-45W-30 4.5 30° 0.55mm Spiked Tip 6
WIC-50H-20 5.0 20° 0.75mm Spiked Tip 7
WIC-50H-25 5.0 25° 0.75mm Spiked Tip 7
WIC-50H-30 5.0 30° 0.75mm Spiked Tip 7
WIC-50H-35 5.0 35° 0.75mm Spiked Tip 7
WIC-50V-20 5.0 20° 0.55mm Spiked Tip 7
WIC-50V-25 5.0 25° 0.55mm Spiked Tip 7
WIC-50V-30 5.0 30° 0.55mm Spiked Tip 7
WIC-50V-30L 5.0 30° 1.0mm Spiked Tip 7
WIC-50V-35 5.0 35° 0.55mm Spiked Tip 7
WIC-50W-25 5.0 25° 0.55m Spiked Tip 7
WIC-50W-30 5.0 30° 0.55mm Spiked Tip 7
WIC-50W-35 5.0 35° 0.55mm Spiked Tip 7
WIC-55H-25 5.5 25° 0.75mm Spiked Tip 7
WIC-55H-30 5.5 30º 0.75 mm Spiked Tip  
WIC-55H-35 5.5 35° 0.75mm Spiked Tip 7
WIC-55V-25 5.5 25° 0.55mm Spiked Tip 7
WIC-55V-30 5.5 30° 0.55mm Spiked Tip 7
WIC-55V-35 5.5 35° 0.55mm Spiked Tip 7
WIC-55W-30 5.5 30° 0.55mm Spiked Tip 7

 

Đối tác dưới