This is an example of a HTML caption with a link.

Kim giữ trứng để tiêm tinh trùng vào bào tương noãn

Ngày đăng : 06/02/2018
Mã sản phẩm : SMITHS-WHP-120-35
Giá sản phẩm : 0 VNĐ
Số lượng mua : sản phẩm

Thêm vào giỏ hàng
Mô tả

     Thông số kỹ thuật sản phẩm

ICSI Holding Pipettes

Reorder Code Outer Diameters [Μm] Inner Diameters [Μm] Tip Bend Angle Degrees° Tip To Elbow Length
WHP-100-20 100 20 20° 0.65mm
WHP-100-25 100 20 25° 0.65mm
WHP-100-30 100 20 30° 0.65mm
WHP-100-35 100 20 35° 0.65mm
WHP-120-20 120 20 20º .065mm
WHP-120-25 120 20 25° 0.65mm
WHP-120-30 120 20 30° 0.65mm
WHP-120-35 120 20 35° 0.65mm
WHP-120B-30 120 30 30° 0.65mm
WHP-130B-30 130 30 30° 0.65mm

 

Đối tác dưới