This is an example of a HTML caption with a link.

ISolate

Ngày đăng : 02/06/2018
Mã sản phẩm : 99264
Giá sản phẩm : 0 VNĐ
Số lượng mua : sản phẩm

Thêm vào giỏ hàng
Mô tả

ISolate

Code: 99264

Thông tin sản phẩm: 

Phân tách tinh trùng bằng gradient tỷ trọng. Dùng ngay, lớp 50% và 90%

Bổ sung hệ đệm HEPES

Các thử nghiệm kiểm soát chất lượng:

·         Đánh giá nội độc tố bằng Limulus Amebocyte Lysate

·         Đánh giá vô trùng theo USP, CFR and Ph. Eur. Sterility Test

·         Rabbit pyrogen test

Đánh giá sức sống tinh trùng

Đối tác dưới