This is an example of a HTML caption with a link.

ISolate® Stock Solution

Ngày đăng : 06/02/2018
Mã sản phẩm : 99275
Giá sản phẩm : 0 VNĐ
Số lượng mua : sản phẩm

Thêm vào giỏ hàng
Mô tả

ISolate® Stock Solution

Thông tin sản phẩm: 

Phân tách tinh trùng bằng gradient tỷ trọng. Dùng đơn lớp 90% hoặc pha

Các thử nghiệm kiểm soát chất lượng:

Đánh giá nội độc tố bằng Limulus Amebocyte Lysate

Đánh giá vô trùng theo USP, CFR and Ph. Eur. Sterility Test

·         Rabbit pyrogen test

Đánh giá sức sống tinh trùng

Đóng gói: 100ml 

Nhiệt độ bảo quản: 2-80C

 

Đối tác dưới