This is an example of a HTML caption with a link.

ISolate® Concentrate

Ngày đăng : 17/06/2016
Mã sản phẩm : 99306
Giá sản phẩm : 0 VNĐ
Số lượng mua : sản phẩm

Thêm vào giỏ hàng
Mô tả

ISolate® Concentrate

Code: 99306

Thông tin sản phẩm 

Nồng độ 100%, phải pha loãng bằng mHTF hoặc Multipurpose Handling Medium để dùng

Các thử nghiệm kiểm soát chất lượng:

·         Đánh giá nội độc tố bằng Limulus Amebocyte Lysate

·         Đánh giá vô trùng theo USP, CFR and Ph. Eur. Sterility Test

·         Rabbit pyrogen test

Đánh giá sức sống tinh trùng

Đóng gói: 100ml 

Nhiệt độ bảo quản: 2-80C

 

Đối tác dưới