This is an example of a HTML caption with a link.

Đầu tip 10ul không lọc, chưa tiệt trùng - ART tip

Ngày đăng : 31/10/2019
Mã sản phẩm : 3502-HR
Giá sản phẩm : 0 VNĐ
Số lượng mua : sản phẩm

Thêm vào giỏ hàng
Mô tả

Đầu tip 10ul không có lọc, chưa tiệt trùng - ART 10

Code: 3502-HR

Khả năng tương thích        Universal Fit Pipettor
Đóng gói                             Rack
Mô tả                                  ART Không lọc
Dung tích (Metric)              10μL
Lọc                                     Không có lọc
Tiệt trùng                           Chưa tiệt trùng
Màu sắc                             Tự nhiên
Model                                 ART Không có lọc
Chiều dài (English)            1.2in
Chiều dài (Metric)              3.13cm
Độ sạch DNase, RNase, ATP, and Pyrogen Free
For Use With (Equipment) Universal Fit Pipettor
Dòng sản phẩm                 ART
Đóng gói                           4800/thùng

Catalog number

Unit Size

Volume (Metric)

Description

Sterility

3502-HR

Case of 4800

10μL

ART Non-Filtered

Non-sterile

3101-05-HR

Case of 3072

1000μL

ART Non-filtered Low Retention

Sterile

3101-05-HRPK
also known as 3101-05-HR 

Pack of 768

1000μL

ART Non-filtered Low Retention

Sterile

3102-05-HR

Case of 3072

1000μL

ART Non-filtered Low Retention

Non-sterile

3102-05-HRPK
also known as 3102-05-HR 

Pack of 768

1000μL

ART Non-filtered Low Retention

Non-sterile

3101-HRPK
also known as 3101-HR 

Pack of 768

1000μL

ART Non-Filtered

Sterile

3102-HR

Case of 3072

1000μL

ART Non-Filtered

Non-sterile

3771-05-HR

Case of 4800

300μL

ART Non-Filtered Low Retention

Sterile

3771-05-HRPK
also known as 3771-05-HR 

Pack of 960

300μL

ART Non-Filtered Low Retention

Sterile

3772-05-HR

Case of 4800

300μL

ART Non-Filtered Low Retention

Non-sterile

3772-05-HRPK
also known as 3772-05-HR 

Pack of 960

300μL

ART Non-Filtered Low Retention

Non-sterile

3772-HR

Case of 4800

300μL

ART Non-Filtered

Non-sterile

3772-HRPK
also known as 3772-HR 

Pack of 960

300μL

ART Non-Filtered

Non-sterile

3771-HR

Case of 4800

300μL

ART Non-Filtered

Sterile

3771-HRPK
also known as 3771-HR 

Pack of 960

300μL

ART Non-Filtered

Sterile

3551-05-HR

Case of 4800

200μL

ART Non-Filtered Low Retention

Sterile

3551-05-HRPK
also known as 3551-05-HR 

Pack of 960

200μL

ART Non-Filtered Low Retention

Sterile

3552-05-HR

Case of 4800

200μL

ART Non-Filtered Low Retention

Non-sterile

3552-05-HRPK
also known as 3552-05-HR 

Pack of 960

200μL

ART Non-Filtered Low Retention

Non-sterile

3551-HR

Case of 4800

200μL

ART Non-Filtered

Sterile

3551-HRPK
also known as 3551-HR 

Pack of 960

200μL

ART Non-Filtered

Sterile

3552-HR

Case of 4800

200μL

ART Non-Filtered

Non-sterile

3521-05-HR

Case of 4800

20μL

ART Ultra Micro Non-filtered Low Retention

Sterile

3521-05-HRPK
also known as 3521-05-HR 

Pack of 960

20μL

ART Ultra Micro Non-filtered Low Retention

Sterile

3522-05-HR

Case of 4800

20μL

ART Ultra Micro Non-filtered Low Retention

Non-sterile

3522-05-HRPK
also known as 3522-05-HR 

Pack of 960

20μL

ART Ultra Micro Non-filtered Low Retention

Non-sterile

3522-HR

Case of 4800

20μL

ART Ultra Micro Non-filtered

Non-sterile

3522-HRPK
also known as 3522-HR 

Pack of 960

20μL

ART Ultra Micro Non-filtered

Non-sterile

3511-HR

Case of 4800

10μL

ART Non-Filtered Extended Length

Sterile

3501-05-HR

Case of 4800

10μL

ART Non-filtered Low Retention

Sterile

3501-05-HRPK
also known as 3501-05-HR 

Pack of 960

10μL

ART Non-filtered Low Retention

Sterile

3502-05-HR

Case of 4800

10μL

ART Non-filtered Low Retention

Non-sterile

3502-05-HRPK
also known as 3502-05-HR 

Pack of 960

10μL

ART Non-filtered Low Retention

Non-sterile

3501-HR

Case of 4800

10μL

ART Non-Filtered

Sterile

3501-HRPK
also known as 3501-HR 

Pack of 960

10μL

ART Non-Filtered

Sterile

3521-HR

Case of 4800

20μL

ART Ultra Micro Non-filtered

Sterile

 
 

Sản phẩm cùng danh mục

Đối tác dưới