This is an example of a HTML caption with a link.

Đầu côn 1000ul không lọc, chưa tiệt trùng

Ngày đăng : 21/10/2019
Mã sản phẩm : 112XL-QPK
Giá sản phẩm : 0 VNĐ
Số lượng mua : sản phẩm

Thêm vào giỏ hàng
Mô tả

Đầu côn 1000ul không lọc, chưa tiệt trùng

Code: 112XL-QPK

Khả năng tương thích Universal Fit Pipettor
Loại tip                           Thân dài 
Mô tả                                 QSP 1000, Không lọc
Dung tích (Metric)              1000μL
Lọc                                     Không lọc
Tiệt trùng                           Chưa tiệt trùng
Màu sắc                             Màu xanh 
Chiều dài (Metric)              8.9cm
Chứng nhận sạch              DNase, RNase, DNA, and Pyrogen Free
For Use With (Equipment) Universal Fit Pipettor
Dòng sản phẩm                 QSP
Đóng gói                           1000 cái/hộp
Thermo Finnpipette digital đơn kênh 100-1000ul.
Biohit mLINE, m100, đơn kênh 100-1000ul
Eppendorf reserch plus đơn kênh 100-100ul
Gilson pipetman p-1000 đơn kênh 100-1000ul

 

Đối tác dưới