This is an example of a HTML caption with a link.

Cọng trữ phôi

Ngày đăng : 02/06/2018
Mã sản phẩm :
Giá sản phẩm : 0 VNĐ
Số lượng mua : sản phẩm

Thêm vào giỏ hàng
Mô tả

Cọng trữ phôi

Cryotec Peoducts

Dr. Kuwayama's latest investigations for the best vitrification

CRYOTEC

Cryotec is cooling container.Dr. Kuwayama's best Vitrification container for human oocyte and embryo. Multiple Cooling container: can be used as “Closed Cooling”after sealing, or “Open Cooling” before sealing.

CRYOTEC PLATE

VITRI-PLATE

In-focus loading of oocyte and embryo

WARM-PLATE

Easy warming of vitrified oocyte and embryo

CRYOTEC VITRIFICATION SOLUTIONS

 

Serum and protein free solution

Best Vitrification capability
With endotoxin-free Trehalose

 

Sản phẩm cùng danh mục

Đối tác dưới