This is an example of a HTML caption with a link.

ALL Q-Fusion Screening Kit

Ngày đăng : 21/07/2016
Mã sản phẩm : 1-100-30010
Giá sản phẩm : 0 VNĐ
Số lượng mua : sản phẩm

Thêm vào giỏ hàng
Mô tả

ALL Q-Fusion Screening Kit

Code: 1-100-30010

Kít sàng lọc ung thư máu dòng lympho (Acute Lymphoblastic Leukemia - ALL)

 

Các tính năng chính:

  • Phát hiện đồng thời 16 gen hình thành bởi chuyển đoạn và đảo đoạn NST với 71 điểm đứt
  • Phù hợp thực hiện trên hầu hết các máy qPCR
  • Kết quả có sau 2-4 giờ
  • Giá bằng 1 phần của phương pháp lai FISH
  • Tiến hành đơn giản

Thông số kỹ thuật:

Gen phát hiện được

MLL-AF4, TEL-AML1, MLL-ENL, E2A-PBX1, BCR-ABL P210, BCR-ABL P190, SIL-TAL1, E2A-HLF, MLL-AF6, CALM-AF10, HOX11, HOX11L2, MLL-AF10, SET-CAN, TEL-ABL1, TLS-ERG, NPM-ALK

Mẫu xét nghiệm

Tủy xương, máu ngoại vi, các dòng tế bào, FFPE

Thể thích phản ứng

25 µl

Thời gian

2-4 giờ

Đối chứng

Gen quản gia GUSB, 2 đối chứng dương, 3 đối chứng âm

Độ nhạy

10-4

Thiết bị

Các máy Bio-Rad CFX96, iCycler, ABI7500, Stratagene Mx3000P/Mx3005P và một số máy qPCR phổ biến khác

 

Đối tác dưới