This is an example of a HTML caption with a link.

abc

Ngày đăng : 14/07/2017
Mã sản phẩm : 90163
Giá sản phẩm : 0 VNĐ
Số lượng mua : sản phẩm

Thêm vào giỏ hàng
Mô tả

Multipurpose Handling Medium® (MHM®)

Code: 90163 

Thông tin sản phẩm 

Môi trường thao tác với giao tử và phôi ngoài tủ CO2, Có hệ đệm HEPES, MOPS, bicarbonate

Bổ sung Getamicin 10 µg/ml

Các thử nghiệm kiểm soát chất lượng:

·         Đánh giá nội độc tố bằng Limulus Amebocyte Lysate

·         Đánh giá vô trùng theo USP. Sterility Test

·         Đánh giá tương thích sinh học bằng thử nghiệm trên phôi chuột 1 tế bào MEA test (>80% phát triển đến phôi nang)

Đánh giá sức sống tinh trùng người (>70% di động ở 24 giờ)

Đóng gói: 100 mL, 500 mL.

Nhiệt độ bảo: quản: 2-80C 6 tháng

 

Đối tác dưới