This is an example of a HTML caption with a link.

14 High-risk HPV with 16-18 Genotyping Real-time PCR Kit

Ngày đăng : 25/06/2016
Mã sản phẩm : HBRT-H14
Giá sản phẩm : 0 VNĐ
Số lượng mua : sản phẩm

Thêm vào giỏ hàng
Mô tả

14 High-risk HPV with 16-18 Genotyping Real-time PCR Kit

Code: HBRT-H14

Thông tin sản phẩm:

Kit HPV sửdụng real –time PCR hiệuquả chi phínhấtgiúpsànglọcungthưcổtửcung

 

Tínhnăng

-          14 kiểu gen HPV nguycơcaoHPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68.

-          Pháthiệncụthể 2  kiểu gen HPV 16 và 18

-          Độnhạyvàđộđặchiệucao>95% ( đã so với SFDA kit)

-          Nộichuẩntếbàođểkiểmsoátquytrìnhthựchiện

Work_flow_2

Mãsố

:

HBRT-H14

Số test

:

48

Phạm vi phântích

:

Nhóm 12 HPVnguycơcao, HPV16 và HPV18

Loạimẫu

:

Mẫutừcổtửcung

Thiếtbịcầnthiết

:

MáyReal-time PCR 4 kênh(Probes: FAM, HEX/JOE, ROX/ Red 610, Cy5)

Lượngmẫucầnthiết

:

1 ml

Đốichứng

:

Nộichuẩnvàngoạichuẩn

Sốphântíchtốiđatrong 1 lầnchạy

:

48 tests / 96 tests (baogồmcảđốichứng)

Kếtquả

:

Địnhlượng 14 kiểu HPV nguycơcao, HPV 16 và HPV 18

 

Đối tác dưới