Sample Tubes CB (2 ml)

Ngày đăng : 06/02/2018
Mã sản phẩm : 990382
Giá sản phẩm : 0 VNĐ
Số lượng mua : sản phẩm

Thêm vào giỏ hàng
Mô tả
 
Cat No./ID: 990381
Sample Tubes RB (2 ml)
1000 safe-lock microcentrifuge tubes (2 ml) for use with the QIAcube
 
 
 

Đối tác dưới