Rotor Adapters (10 x 24)

Ngày đăng : 26/07/2016
Mã sản phẩm : 990394
Giá sản phẩm : 0 VNĐ
Số lượng mua : sản phẩm

Thêm vào giỏ hàng
Mô tả

Rotor Adapters (10 x 24)

Product Image

Cat No./ID: 990394
Rotor Adapters (10 x 24)
For 240 preps: 240 Disposable Rotor Adapters and 240 Elution Tubes (1.5 ml); for use with the QIAcube  and 240 Elution Tubes (1.5 ml); for use with the QIAcube

 

Đối tác dưới