Máy điện di mao quản tự động QIAxcel Advanced System

Ngày đăng : 13/08/2015
Mã sản phẩm : 9001941
Giá sản phẩm : 0 VNĐ
Số lượng mua : sản phẩm

Thêm vào giỏ hàng
Mô tả

Máy điện di mao quản tự động QIAxcel Advanced System 

Phân tích nhanh chóng lên đến 96 mẫu mà không cần can thiệp bằng tay

 

Thông tin 

Product Cat. no. List price:  
QIAxcel Advanced Instrument
Capillary electrophoresis device: includes computer, QIAxcel ScreenGel Software, and 1-year warranty on parts and labor
9001941
Inquire
Qiagen
QIAxcel Advanced System
Capillary electrophoresis device: includes computer, QIAxcel ScreenGel Software, installation, training, and 1-year warranty on parts and labor
9002123
Inquire
Qiagen
QIAxcel Advanced Priority Package
Capillary electrophoresis device: includes Priority Package with computer, QIAxcel ScreenGel Software, installation, training, 2-year warranty on parts and labor, and 2 preventive maintenance visits
9002124
Inquire
Qiagen
QIAxcel Advanced Priority Package Plus
Capillary electrophoresis device: includes Priority Package Plus with computer, QIAxcel ScreenGel Software, installation, training, 3-year warranty on parts and labor, and 3 preventive maintenance visits
9002125
Inquire
Qiagen
QIAxcel ScreenGel Software
Separate license for use of QIAxcel ScreenGel Software on an additional computer
9021163
Inquire
Qiagen
QIAxcel ScreenGel Software (10)
Ten licenses for use of QIAxcel ScreenGel Software on additional computers
9021165
Inquire
 

 

Sản phẩm cùng danh mục