Kít tinh sạch sản phẩm PCR

Ngày đăng : 12/08/2015
Mã sản phẩm : 28106
Giá sản phẩm : 0 VNĐ
Số lượng mua : sản phẩm

Thêm vào giỏ hàng
Mô tả

Kít tinh sạch sản phẩm PCR

đặc tính
Thông số kỹ thuật
điều kiện ràn buộc 10 µg
Elution volume > 30 µl
định dạng ống
Kích thước phân mảnh 100 bp – 10 kb
Loại bỏ phân mảnh < 40mers
Processing Hướng dẫn sử dụng 
Loại mẫu: applications ssDNA or dsDNA from PCR and other enzymatic reactions
Công nghệ Công nghệ Silica
Type(s) of DNA recovered ss DNA and dsDNA