Kít tách chiết RNA Virustrên máy tách chiết tự động Qiacube

Ngày đăng : 12/08/2015
Mã sản phẩm : 52926
Giá sản phẩm : 0 VNĐ
Số lượng mua : sản phẩm

Thêm vào giỏ hàng
Mô tả

Kít tách chiết RNA Virustrên máy tách chiết tự động Qiacube

 

Thông tin đặt hàng: 

Product Cat. no. List price:  
QIAamp Viral RNA Mini QIAcube Kit (240)
For 240 viral RNA minipreps: QIAamp Mini Rotor Adapters (preloaded with spin columns and elution tubes); carrier RNA and RNase-free reagents and buffers.
52926
Inquire
 

 

Đối tác dưới