Kít tách chiết RNA Virus

Ngày đăng : 12/08/2015
Mã sản phẩm : 52904
Giá sản phẩm : 0 VNĐ
Số lượng mua : sản phẩm

Thêm vào giỏ hàng
Mô tả

Kít tách chiết RNA Virus

Đặc tính và thông số kỹ thuật:

Đặc tính
Thông số kỹ thuật
Ứng dụng PCR, qPCR, real-time PCR
khối lượng rửa giải 50 µl
Format Spin cột
Kiểu mẫu chính Liquid media
Processing Hướng dẫn sử dụng (centrifugation or vacuum)
Purification of total RNA, miRNA, poly A+ mRNA, DNA or protein Viral RNA
Số lượng mẫu 140 µl
Công nghệ Công nghệ Silica 
Thời gian mỗi lần chạy hoặc mỗi phản ứng 20–40 phút
Năng suât >90% phục hồi

Thông tin đặt hàng: 

 

Product Cat. no. List price:  
QIAamp Viral RNA Mini Kit (50)
For 50 RNA preps: 50 QIAamp Mini Spin Columns, carrier RNA, Collection Tubes (2 ml), RNase-free buffers
52904
Inquire
 
QIAamp Viral RNA Mini Kit (250)
For 250 RNA preps: 250 QIAamp Mini Spin Columns, carrier RNA, Collection Tubes (2 ml), RNase-free buffers
52906
Inquire