Kít tách chiết DNA từ nhiều mẫu khác nhau máu, mô, tế bào, dịch cơ thể…

Ngày đăng : 12/08/2015
Mã sản phẩm : 51304
Giá sản phẩm : 0 VNĐ
Số lượng mua : sản phẩm

Thêm vào giỏ hàng
Mô tả

Kít tách chiết DNA từ nhiều mẫu khác nhau máu, mô, tế bào, dịch cơ thể…

Đặc tính và thông số kỹ thuật: 

Đặc tính
Thông số kỹ thuật 
Applications PCR, Southern blotting
Thể tích rửa giải  50–200 µl
Format Spin column
Kiểu mẫu chính Tổng số máu, mô, tế bào
Processing Hướng dẫn sử dụng(centrifugation or vacuum)
Purification of total RNA, miRNA, poly A+ mRNA, DNA or protein Genomic DNA, mitochondrial DNA, bacterial DNA, parasite DNA, viral DNA
Số lượng mẫu 200 µl/25 mg/5 x 10e6
Công nghệ  Công nghệ Silica 
Thời gian mỗi lần chạy hoặc mỗi phản ứng 20 phút
Năng suất 4–12 µg

Thông tin đặt hàng: 

 

Product Cat. no. List price:  
QIAamp DNA Mini Kit (50)
For 50 DNA preps: 50 QIAamp Mini Spin Columns, QIAGEN Proteinase K, Reagents, Buffers, Collection Tubes (2 ml)
51304
Inquire
 
QIAamp DNA Mini Kit (250)
For 250 DNA preps: 250 QIAamp Mini Spin Columns, QIAGEN Proteinase K, Reagents, Buffers, Collection Tubes (2 ml)
51306
Inquire

 

Đối tác dưới