Kít tách chiết DNA từ nhiều mẫu khác nhau máu, mô, tế bào, dịch cơ thể trên máy tách chiết tự động Qiacube

Ngày đăng : 12/08/2015
Mã sản phẩm : 51326
Giá sản phẩm : 0 VNĐ
Số lượng mua : sản phẩm

Thêm vào giỏ hàng
Mô tả

Kít tách chiết DNA từ nhiều mẫu khác nhau máu, mô, tế bào, dịch cơ thể trên máy tách chiết tự động Qiacube

 

Thông tin đặt hàng:

 

Product Cat. no. List price:  
QIAamp DNA Mini QIAcube Kit (240)
For 240 DNA minipreps: QIAamp Mini Rotor Adapters (preloaded with spin columns and elution tubes), Proteinase K and buffers
51326
Inquire