Kít tách chiết DNA từ mẫu mô được cố định trong parafin

Ngày đăng : 12/08/2015
Mã sản phẩm : 56404
Giá sản phẩm : 0 VNĐ
Số lượng mua : sản phẩm

Thêm vào giỏ hàng
Mô tả

Bộ Kít tách chiết DNA từ mẫu mô được cố định trong parafin

Tính năng và thông số kỹ thuật: 

Tính năng 
Thông số kỹ thuật
Ứng dụng Real-time PCR, STR analysis, LMD-PCR
Khối lượng rửa giải  20-100 µl
Format Spin cột
Kiểu mẫu chính Formalin fixed paraffin embedded tissue samples
Processing Hướng dẫn sử dụng
Purification of total RNA, miRNA, poly A+ mRNA, DNA or protein Genomic DNA, ti thể DNA
Số lượng mẫu Up to 8 sections, each with a thickness of up to 10 µm and a surface area of up to 250 mm2
Công nghệ Công nghệ Silica 

Thông tin đặt hàng: 

 

Product Cat. no. List price:  
QIAamp DNA FFPE Tissue Kit (50)
For 50 DNA preps: 50 QIAamp MinElute Columns, Proteinase K, Buffers, Collection Tubes (2 ml)
56404
Inquire

 

Đối tác dưới