Kít tách chiết DNA từ mẫu máu

Ngày đăng : 10/08/2015
Mã sản phẩm : 51104,51106
Giá sản phẩm : 0 VNĐ
Số lượng mua : sản phẩm

Thêm vào giỏ hàng
Mô tả

QIAamp DNA Blood Mini Kit (50)

Kít tách chiết DNA từ mẫu máu

QIAamp DNA Blood Mini Kit (250)

 

Đặc Tính
Thông số kỹ thuật
Ứng dụng PCR, long-range PCR, Southern blotting                         
Khối lượng rửa giải 50–200 µl
Format Spin cột
Kiểu mẫu chính Tổng số máu, Dịch cơ thể 
Processing Hướng dẫn sử dụng (Ly tâm hoặc khoảng chân không)
Purification of total RNA, miRNA, poly A+ mRNA, DNA or protein Genomic DNA, mitochondrial DNA, viral DNA
Số lượng mẫu 1–200 µl
Công nghệ Công nghệ Silica 
Thời gian mỗi lần chạy hoặc thời gian mỗi phản ứng 20–40 phút
Năng suất 4–12 µg
Product Cat. no. List price:  
QIAamp DNA Blood Mini Kit (50)
For 50 DNA minipreps: 50 QIAamp Mini Spin Columns, QIAGEN Protease, Reagents, Buffers, Collection Tubes (2 ml)
51104
Inquire
 
QIAamp DNA Blood Mini Kit (250)
For 250 DNA minipreps: 250 QIAamp Mini Spin Columns, QIAGEN Protease, Reagents, Buffers, Collection Tubes (2 ml)
51106
Inquire
 

 

Đối tác dưới