Fixed core guidewires

Ngày đăng : 27/06/2016
Mã sản phẩm : AE0032,AE0035
Giá sản phẩm : 0 VNĐ
Số lượng mua : sản phẩm

Thêm vào giỏ hàng
Mô tả

Fixed core guidewires 

PTFE-coated guidewires

Thông tin sản phẩm: 

PTFE guidewires (Dây dẫn PTFE)
- Fixed-code guidewire 0.032”-0.03”

-length 150cm dung để mổ nội soi, đầu thẳng

 

 

150 cm

90 cm

Diameter

Standard

Stiff

Standard

0.032’’

AE0032

 

AE0E32

0.035’’

AE0035

AE0C35

 

0.038’’

AE0038

 

AE0E38

 

Đối tác dưới